U ponudi imamo stanove na sledećim lokacijama

Stambeno - poslovna zgrada

Trogirska 4, 24000 Subotica

Stan br. 7

Stan br. 11

Stan br. 12

Stan br. 17

Stan br. 18

Stan br. 19
Stambeno - poslovna zgrada

Dragiše Mišovića 16, 24000 Subotica

Stan br. 5